Wstęp

Portal używa plków cookies (ciasteczka) wyłącznie w celach świadczenia usług, analizy statystyk oglądalności i dostosowania reklamy. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies znajdują się w twoim urządzeniu. Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz je usunąć i zmienić domyślne ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany tych ustawień będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.

Zakres gromadzonych i wykorzystywanych danych

1. Właściciel portalu gromadzi dane dotyczące interakcji Użytkownika z portalem i jego usługami. W tym celu korzysta z narzędzi analitycznych dla swojej witryny, pobierając informacje z przeglądarki Użytkownika (kraj przebywania, strona, z której Użytkownik przyszedł, wyszukiwarki i słowa kluczowe użyte do znalezienia serwisu, strony wyświetlane w witrynie, rodzaj i dodatki przeglądarki, szerokość i wysokość okna przeglądarki itp.).

2. Właściciel portalu korzysta z plików cookies w celu zbierania informacji dotyczących wyświetlanych przez Użytkownika podstron portalu, użytych przez niego łączy oraz innej aktywności podejmowanej podczas korzystania z portalu.

3. Zbierane są także informacje standardowe, wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika do każdej odwiedzanej witryny (adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu itp.).

4. Podczas wyświetlania reklam na komputerze Użytkownika może być umieszczony trwały plik cookie, mający za zadanie zidentyfikowanie komputera przy każdrazowym wyświetleniu reklamy. Właściciel portalu nie odpowiada za treść reklam oraz ewentualne szkody przez nie wywołane. Odpowiedzialność taka spoczywa bezpośrednio na nadawcy reklam, którym jest podmiot niezależny od Właściciela. Portal korzysta z reklam kontekstowych Google i Adtaily.

Łącza zewnętrzne

Część łącz (linków) znajdujących się w portalu umożliwia opuszczenie witryny. Strony, do których prowadzą te linki, nie są kontrolowane przez twórcę portalu i nie ponosi on odpowiedzialności za treści tam się kryjące. Odnośniki służą wygodzie Użytkowników a fakt udostępniania danego łącza nie oznacza aprobaty i poparcia zewnętrznego serwisu przez twórcę portalu, na którym się znajdujesz.

Zmiana ustawień przeglądarki

Użytkownik akceptujący pliki cookies może je w każdej chwili usunąć z systemu i zmienić ustawienia przeglądarki.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były przechowywane na jego urządzeniu, może:
- usunąć wszystkie pliki tego typu,
- usunąć wybrane pliki dotyczące wybranego portalu,
- zablokować zapisywanie plików cookies na swoim komputerze.

Powyższe działania należy przeprowadzić w każdej z używanych na danym komputerze przeglądarek:
- w przeglądarce Firefox: Opcje -> Prywatność
- w przeglądarce Chrome: Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści
- w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> Zaawansowane
- w przeglądarce Opera: Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka

Udostępnianie danych innym podmiotom

Korzystając z portalu Użytkownik wyraża także zgodę, aby Google i jej podmioty zależne mogły zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności (które znajdują się pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google w tym celu) zebrane informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług analizy i śledzenia ruchu na witrynach internetowych. Google nie będzie dzielić się takimi informacjami z żadnymi osobami trzecimi, chyba że (1) uzyska na to zgodę Użytkownika; (2) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej wierze uważa, że takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (3) przekaże takie informacje w pewnych określonych okolicznościach osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google.

W logach portalu zapisywane jest także IP użytkownika. Nie jest ono nikomu udostępniane, poza sytuacjami przewidzianymi prawem, czyli na pisemne żądanie Policji, Prokuratury i Sądu.

Wszelkie zbierane dane są danymi anonimowymi. Portal nie zbiera (a tym samym nie przechowuje i nie przetwarza)  jakichkolwiek danych osobowych.

Dane do kontaktu z właścicielem i administratorami portalu podane są w zakładce Redakcja.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dziennik Ustaw z 21.12.2012, poz. 1445), dostosowującej polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.

Art. 173

1. Podmioty świadczące usługi droga elektroniczna mogą przechowywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług, pod warunkiem ze:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartości;

2) abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie wyrażenia sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych usługodawcy w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego;

3) przechowywane dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:

1) przechowywanie oraz dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, są konieczne do wykonania lub ułatwienia transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci;

2) przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne w celu dostarczania usługi świadczonej droga elektroniczna, zadanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

3. Podmioty świadczące usługi droga elektroniczna mogą instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem ze abonent lub użytkownik końcowy:

1) przed instalacja oprogramowania zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;

3) przed instalacja oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalacje i używanie.

Art. 174

1. Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być wyrażona droga elektroniczna, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;

3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.


stat4u

Uwaga!
Serwis używa cookies (ciasteczka) wyłącznie w celach świadczenia usług, analizy statystyk oglądalności i dostosowania reklamy. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies znajdują się w twoim urządzeniu.
Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz je usunąć i zmienić domyślne ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany tych ustawień będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL